2014./2015.mācbu gads

2014./2015.m.g. Latvijas skolu reitingā (mazo skolu grupā) darbā ar talantīgajiem skolēniem esam 41.vietā valstī un 9.vietā Rīgas skolu vidū 

Skolu reitingā tiek iekļautas tikai tās skolas, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir ieguvuši apbalvojumus valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

 Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un„mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem. Atbilstoši šiem kritērijiem esam mazo skolu grupā.

 Novērtējums tiek veidots, balstoties uz informāciju Valsts Izglītības un satura centra (VISC) mājas lapā par mācību priekšmetu valsts, atklātajam olimpiādēm un skolēnu zinātnisko darbu konferenci – lēmumu protokoliem par skolēnu apbavošanu.

 Latvijas skolu reitings 2014./2015. mācību gadā tika veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

Atklātā 30. krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde

Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (tekstila tehnoloģijas)

Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (koka un metāla tehnoloģijas)

Atklātā 3. mājsaimniecības olimpiāde „Tradicionālās kultūras mantojums. Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības”

Atklātā 40. fizikas olimpiāde

Atklātā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 39. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

VISC 2014./2015. māc.g. Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 Pagājušajā mācību gadā reitingā bijām 47.vietā valstī un 13.vietā Rīgas skolu vidū. Tātad – esam auguši J

 Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumāhttp://www.skolureitings.lv/?page_id=26

 Ar pašu reitingu var iepazīties: http://www.skolureitings.lv/?page_id=278


 APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI VASARAS PERIODĀ

(no 01.07.2015. līdz 17.08.2015.)

Katru darba dienu no 9.00 līdz 13.00


Iļģuciema vidusskolas skolēni jau 2.gadu dosies uz Slovākiju, kur piedalīsies projektā "International Village", ko Eiropas kontekstā var uzskatīt pat par unikālu

Projektā iesaistās skolēni no Eiropas Savienības valstīm, lai piedalītos angļu valodas darbnīcās, kuras vada atraktīvi un pieredzējuši pasniedzēji no Kanādas, ASV, Lielbritānijas un Austrālijas...vairāk


Mācību gada noslēgumā 19 skolēni apbalvoti ar Iļģuciema vidusskolas goda rakstiem un 19 skolēni ar Iļģuciema vidusskolas atzinības rakstiem 

Jau 3.gadu mūsu skola apbalvo skolēnus, kas ne tikai labi un teicami mācās, bet arī rezultatīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās Rīgas pilsētas un valsts mērogā, kā arī aktīvi darbojas skolas interešu izglītības pulciņos, skolēnu domē un piedalās dažādos skolas organizētajos sabiedriskajos pasākumos....vairāk


Apstiprināts Nordplus finansējums jaunam starptautiskam projektam „The inspired reader: how to become one”

Sadarbībā ar biedrību „Ideju forums”, Jonava Basic School „Lietava” ( Lietuva, Jonava), Laeringsverkstedet AS (Norvēģija, Vennlig hilsen) un Nordplus granta atbalstu2015./2016.mācību gadā Iļģuciema vidusskola īstenos projektu The inspired reader: how to become one”,...vairāk


Informējam, ka

  • 2015.gada 12.jūnijā plkst.17.00 Iļģuciema vidusskolā ir izlaidums 9.klasēm. 
  • 2015.gada 19.jūnijā plkst. 18.00 Iļģuciema vidusskola ir izlaidums 12.klasei.

Abos minētajos datumos skolas teritorija ir slēgta mikrorajona apmeklētājiem.


Fizikas skolotāja Līga Vabulniece saņem apbalvojumu par jauniešu ieinteresēšanu fizikā 

Atzīmējot Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 20.gadadienu, tika godināti fizikas skolotāji – skolēnu komandu konsultanti. Pedagogi piedalās konkursā, nežēlojot laiku un spēku, jo tic tā idejai radīt jauniešos interesi par fiziku. Vairāk nekā 150 skolotāji regulāri startē ”eXperimentā”, turklāt daļa no tiem piedalījušies pat 10, 11, 12 un arī 20 gadu...(vairāk)


Vasaras darbu grafiks pieejams šeit


Polijas republikas vēstnieces vizīte Iļģuciema vidusskolā

Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā  par godu Eiropas dienai rīkotās akcijas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros š.g. 12.maijā Polijas Republikas vēstniece Ewa Debska tikās ar mūsu skolas 8.-12.klašu skolēniem, lai interesantas un aktīvas diskusijas veidā pārrunātu Eiropas Savienības jautājumus....vairāk


Ja Tevi interesē dabaszinātnes, matemātika, informātika, programmēšana,

ja  Tu vēlies apgūt filozofiju un retoriku, 

kā arī attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, 

savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā,

ja vēlies iegūt zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību,

ja gribi iemācīties plānot un vadīt savu turpmāko karjeras ceļu, 

nāc un pievienojies Iļģuciema vidusskolas skolēnu kolektīvam!

 

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).

Vairāk informācijas atradīsi šeit


Uzmanību!

21.maijā pkst.17.00 Sv.Pētera baznīcā koncerts 

„Rīgas gailis 2015”.

Koncertā piedalīsies 500 Rīgas skolēni, atskaņojot I.Arnes „MISSA BREVIS” ar komponisti pie klavierēm.

Koncertā uzstāsies arī 

Iļģuciema vidusskolas 2.–4. klašu koris

 

Aicinām visus uz koncertu!Skolēnu viesošanās Rīgas 54.vidusskolā

Š.g.6.maijā 9.,10.,11.,12.klases skolēni devās uz Rīgas 54.vidusskolu, lai vērotu teātra izrādi „Re:Atmoda” (režisore D.Balčus, lomās – profesionāli aktieri: Ance Muižniece, Pāvels Griškovs, Kristaps Ķeselis vai Igors Šelegovskis, Ruta Vītiņa, Egija Silāre, Dainis Sumišķis) un pēc izrādes kopā ar aktieriem un kaimiņskolas skolēniem diskutētu par sabiedrības integrācijas jautājumiem...vairāk


Metodiskā pēcpusdienas Iļģuciema vidusskolā

Kopš pagājušā mācību gada mēs skolā esam uzsākuši karjeras izglītības integrāciju mācību priekšmetu stundās. Š.g.1.aprīlī metodiskajā pēcpusdienā skolotāji jau dalījās pieredzē par to, kas ir veicies ar karjeras izglītības integrēšanu mācību priekšmetu stundās...vairāk


Dalāmies pieredzē ar Valdorfskolas pedagogiem

21.aprīlī mūsu skolā viesojās 19 Valdorfskolas pedagogi.Skolas sadarbība ar Valdorfskolu tika uzsākta rudenī, kad mūsu skolotāji viesojās Valdorfskolā un vēroja ne tikai mācību stundas, bet arī darbojās darbnīcās, iepazīstot valdorfpedagoģiju...vairākPSVEICAM AR 2.VIETU „GHETTO STURTUP”! 

28.04.2015.mūsu skolas 12.klases komanda „Fērbiji” (Anete Pahomova, Andrejs Jirgensons un Kristaps Pogulis) piedalījās „Ghetto Startup” pusfināla sacensībās un 26 Rīgas pilsētas komandu konkurencē ieguva 2.vietu, kausu un 150 eiro naudas balvu un tiesības startēt finālsacensībās 7., 8.maijā Latvijas Universitātē...vairāk


 

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA, TURPINOT UZSĀKTO TRADĪCIJU, TALKOJA KOPĀ AR VISIEM!

26.aprīlī talkojām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.

 

Liels paldies visiem, kas piedalījās:

Nellijai Ģēģerei (1.c) un Gustavam Ģēģerim (3.b), tētim un mammai,

Emīls Ralfs Jansons (2.a), Emīla mamma un māsa Laura Jansone (8.a),

Sanita Māliņa (4.b) ar mammu,

Liegurts Freimanis (4.b),

Sandra Veldruma (4.b) ar mammu,

Daniela Gulbe (6.b) un Patrīcija Gulbe (9.b) ar tēti, mammu un mazo māsu,

Daniela Osipova (5.b),

Putānu ģimene (5.b)

Marta Daija (7.a),

Betija Griķe (7.a),

Ilva Opmane (7.a),

Raivja Ansviesuļa (7.a) mamma,

Simona Ponediloka (8.a),

Una Deksne (8.b) un tētis, Janita Bukša (8.b) un Rainers Bukšš (4.b) ar tēti un mammu,

Arturs Jirgensons (8.b),

Toms Tofers (8.b),

Elīza Zemitāne (9.a),

Diāna Zagorska (10.kl.)

Krista Keisele (11.kl.),

Sanita Pitranga (11.kl.),

Giters Ritiņš (11.kl.),

Raivis Gavrilovs (11.kl.)

 

Paldies arī skolotājai Rudītei Putānei, Andrai Bricei, skolotājai un direktores vietniecei Aijai Staģei, kā arī direktorei Ivetai Tauriņai!

Kuplāk pārstāvētās ģimenes un klases mācību gada noslēgumā gaida pateicības J

Skolas atbildīgā par Lielo talku, direktores vietniece Guna Pudule


Una Zvirbule saņem SUDRABA medaļu un IZM VISC II pakāpes diplomu Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādē

2015.gada 29.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra pārstāvji apbalvoja Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes uzvarētājus 8.-9. klašu grupā. Sudraba medaļu un 2. pakāpes diplomu saņēma mūsu skolas 9.a klases skolniece UNA ZVIRBULE... vairāk 


 

No Tavas saules, Tava siltā, siltā smaida,  

Es nezinu, vai kādreiz atteiktos.  

Tā tikai cilvēks rīta stundu gaida,  

Lai visai dzīvei pateiktos. 

/V.Ļūdēns/ 

                                                                         

Mīļo māmiņ, vecmāmiņ! 

Lūdzu, atnāc uz svētku koncertu  

š.g.7.maijā plkst.18.00 

skolas aktu zālē!

 


Arī šogad mūsu skola piedalās OECD pētījumā 

2015. gada 28., 30.aprīlī skolā notiks OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP 2015) pētījums, kurā kopumā piedalās  vairāk par 70 pasaules valstīm. Pētījuma dalībnieki ir visu veidu izglītības iestāžu 15 gadus vecie skolēni (sākot no 7. klases un vecāku klašu skolēni). 

Dalība Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā Latvijai ir īpaši svarīga kvalitatīvai Latvijas skolēnu sasniegumu novērtēšanai starptautiskā kontekstā, savukārt skolai šī pētījuma ietvaros  ir iespēja redzēt savu skolēnu sniegumu citu Latvijas dalībskolu kontekstā, izvērtēt skolas darba rezultātus un meklēt risinājumus skolēnu sasniegumu uzlabošanai. (vairāk)


Apsveicam skolas izlases komandu ar izcīnīto 4.vietu Latvijas Republikas finālsacensībās basketbolā 4.-5. klases zēniem Apsveikumi 


 

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA, TURPINOT TRADĪCIJU, TALKO KOPĀ AR VISIEM!

AICINĀM 25.APRĪLĪ VISUS - SKOLOTĀJUS, SKOLĒNUS, VECĀKUS -, KAM RŪP TĪRA UN SAKOPTA LATVIJA, PIEVIENOTIES LIELAJAI TALKAI!

Sakopšanas teritorija: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā (Torņakalna novietnē, Vienības gatvē 45) 

Pulcēšanās talkai notiks plkst. 10.00 pie slimnīcas galvenās fasādes ēkas. Slimnīcas teritorijā, kura ir 15 h liela, atrodas vairākas parka daļas, kur nepieciešams sagrābt pērnās lapas. Lūgums talciniekiem ņemt līdzi savus darbarīkus - grābekli un cimdus. Talkas atbildīgais sakopšanas teritorijā: Beate Bartaševiča, beate.bartasevica@bkus.lv, 25680188 ID: U-0004 

 

PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES!


“Ikkatrā stiepjas sīka stīdziņa no sidrabšķidrauta” (Aspazija)

2015.gadā visā Latvijā notiek virkne pasākumu, kas veltīti  Aspazijas un Raiņa 150.dzimšanas dienai. Arī mūsu skolas latviešu valodas skolotājas nolēma iesaistīties lielo dzejnieku jubilejas pasākumu organizēšanā.  Radošās idejas tika gūtas, atsaucot atmiņā iepriekšējo  Dzejas dienu aktivitātes skolā un iedvesmojoties no Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas izsludināto jaunrades darbu konkursu nolikumiem... vairākApsveicam 2003./2004.g.dz.zēnus ar izcīnīto 2.vietu Kurzemes rajona finālsacensībās florbolā   09.04.2015 un 2003./2004.g.dz.meitenes ar izcīnīto 1.vietu Kurzemes rajona finālsacensībās florbolā   01.04.2015.. Apsveikumi 

 


Margarita Karule ( 8.b) saņem atzinības rakstu radošo darbu konkursā “ Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” vairāk

 Sveicam olimpiāžu uzvarētājus, skatīt šeit


Iļģuciema vidusskolas 10.,11.klases skolēni piedalās starptautiskās programmas "NORDPLUS" projektā "Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešu integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs" vairāk


Ēnu diena 2015

Jauniešu karjeras izglītības veidotājs Junior Achievement – Young Enterprise Latvija  (JA-YE Latvija) sadarbībā ar naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmumu LatRosTrans aicina Latvijas skolēnus piedalīties lielākajā karjeras izglītības pasākumā Ēnu diena 2015, kas notiks 11. februārī... vairāk


Mūsu skolēnu darbi iekļauti Latviešu valodas aģentūras izdotajā radošo darbu krājumā “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”

Latviešu valodas aģentūra katru gadu izsludina radošo darbu konkursu, kurā aicina Latvijas skolas iesūtīt 3 labākos radošos darbus – domrakstus vai zīmējumus. 2013.gadā Eiropas Valodu dienā LVA izsludinātā konkursa tēma bija “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvija”. Skolēni tika aicināti iepazīt savas dzimtas koku, pētīt dzimtas vēsturi un dalīties atklātajā rakstot vai zīmējot...vairāk


 

Mēs piedalāmies Rīgas skolu un izglītības attīstības projektā „ Izglītība izaugsmei” vairāk


Iļģuciema vidusskolas sadarbība ar Hildeshaimas universitāti Vācijā

 

Laikā no 2015.gada 28.februāra līdz 2015.gada 17.martam mēs gaidām ierodamies mūsu skolā ciemiņu no Vācijas  Hildeshaimas universitātes - studenti Viktoriju Zērtu....vairāk


 

Ar Iļģuciema vidusskolas skolēnu domes sastāvu 2014./2015. mācību gadam variet iepazīties šeit


 Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus  1.klasē 2015./16. mācību gadam sīkāka informācija un iesnieguma veidlapu skatīt šeit

 Mīļie vecāki!

Laipni lūgti skolā 11.03.2015.uz Vecāku dienu! vairāk


Godātie Iļģuciema vidusskolas skolēnu vecāki!

 Iedibinot jaunu tradīciju, skolas vecāku padome aicina Jūs uz vecāku ballīti, kas plānota 13.03.2015. no plkst. 19.00 skolas aktu zālē. Pasākuma laikā paredzētas dažādas muzikālas un fiziskas aktivitātes (vienkāršāk runājot – dziesmas un dejas), vairāk un mazāk nopietnas sarunas, jaunas iepazīšanās un priecīgas atkalredzēšanās.

No vecāku puses sagaidām simbolisku dalības maksu (3 eiro no personas) un groziņu (vēlams, arī vienreizējos traukus), tomēr pats galvenais – aktīvu un atraktīvu līdzdarbošanos. Un vēl - lai varētu plānot dalībnieku skaitu, lūdzu, līdz 24.02.2015. informēt par gatavību piedalīties pasākumā, nosūtot rakstisku vēsti savas klases audzinātājam vai tam no klases vecākiem, kas darbojas skolas vecāku padomē.

P.S. Sīkāku informāciju par pasākumu iespējams saņemt pie skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Ginta Manguļa pa tālruni 26555835.

  Ar cieņu,

Iļģuciema vidusskolas vecāku padome


Arturs Jirgensons (8.b), Asnate Skādule (10.) un skolotāja Sandra Zaiko tiekas ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā

2014.gada 27.novembrī noslēdzās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā radošo darbu konkursa “Es un mana dzimtene” otrā kārta. Mūsu skolēnu darbi tika augstu novērtēti. Arturs Jirgensons pamatskolas grupā  un Asnate Skādule vidusskolas grupā ieguva 1.vietu. Patīkams pārsteigums uzvarētājiem tika sarūpēts pasākuma noslēgumā - 2015.gada janvārī viņiem  būs iespēja tikties ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā...vairākUna Zvirbule saņem veicināšanas balvu R.Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursā

Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētajam R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursam šogad apritēja 10. jubileja. Konkursā tika iesūtīti  281 skolēna domraksts, 67 labākie bija uzaicināti uz noslēguma sarīkojumu 2014.gada 6. decembrī Ērgļos. Starp viņiem arī mūsu skolniece Una Zvirbule ( 9.a)... vairāk


Radošo darbu konkursa uzvarētāji tiksies ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu 2015.gada janvārī

2014.gada 27.novembrī noslēdzās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā radošo darbu konkursa “Es un mana dzimtene” otrā kārta, kuras laikā skolēni tika aicināti rakstīt radošos darbus par vairākām tēmām, tā, piemēram, mūsu  skolēni izvēlējās tēmu “Es un manas Latvijas nākotne”....vaiāk 


Pieejams ZPD un projektu nedēļas plāns un darbu aizstāvēšanas grafiksAPSVEICAM!

Apsveicam 4.-5.kl.zēnus par izcīnīto 2.vietu Rīgas pilsētas finālsacensībās basketbolā  4.12.2014.ApsveikumiPaldies Rūķu talkas dalībniekiem, kas ienesa svētku gaisotni un prieku mūsu Iļģuciema vidusskolā! Galerija 01.12.2014. rūķu talka skolā apsaktāma šeit


Skolotāja Dzintra un 1. A klasītes skolnieciņi bija interesantā ekskursijā uz augļu bāzi  "Augļu serviss" tepat Buļļu ielā. Ar galeriju variet iepazīties šeit


 

Ziedojums dzīvnieku patversmei.

            Šī gada 19. novembrī ( trešdien ) Iļģuciema vidusskolas skolēnu domes pārstāvji devās uz dzīvnieku patversmi Zasulaukā ‘’Dzīvnieku draugs ‘’, lai noziedotu Mārtiņdienas gadatirgū satirgoto naudiņu.... vairāk


Pasniegtas nominācijas “Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2014”

2014.gada 14.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā tika pasniegtas nominācijas “Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2014” skolas labākajiem daiļrunātājiem, tā uzsverot, ka skola lepojas ar tiem skolēniem, kas atsaucīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi piedalās gan skolas, gan ārpus tās – Rīgas pilsētas mēroga- skatuves runas konkursos... vairāk


Sveiks, jaunieti!

Vai vari atbildēt uz dažiem jautājumiem Izglītības ministrijai par jaunatnes politiku, tās situāciju un attīstības iespējām Latvijā? Aptauja tiek izplatīta gan IZM kanālos, gan E-klasē, gan arī, piemēram, pa jauniešu domubiedru grupām sociālajos tīklos. To var atrast šeit: http://goo.gl/C4AVBm.


Aptaujas mērķis ir apzināt jauniešu attieksmi par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā, iespējām, problēmām un to vēlamajiem risinājumiem. Tā ir orientēta uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem visās Latvijas pilsētās, reģionos un novados. 


Paldies!


Galerija Iļģuciema vidusskolas aktivitātes patriotisma nedēļā apskatāma šeit


 

 Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt novembra lekcijas par savstarpējām attiecībām ģimenē... vairāk


 Skolotāju darbs rudens brīvlaikā

 No 27.oktobra līdz 31.oktobrim - skolēnu rudens brīvlaiks. Tas ir laiks, kad skolēni atpūšas, bet skolotāji ražīgi strādā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas dažādos profesionālās pilnveides kursos... vairāk


Karjeras nedēļa veiksmīgi aizritējusi arī mūsu skolā

 

Latvijas 15 pilsētās un novados noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Karjeras nedēļa, tās ietvaros norisinājās 1 120 pasākumi. Kopumā 69 800 jauniešu piedalījās dažādos notikumos, izzināja savas intereses un spējas, lai pārdomātu savu lēmumu par tālāko izglītības un profesionālās karjeras ceļu...vairāk


 Pirmoreiz skolas vēsturē saņemta nominācija “Rīgas zvirbulis”

Piektdien, 2014.gada 7.novembrī, Rīgas skolēnu pilī risinājās skatuves runas konkursa “Rīgas zvirbulis” fināls. Tiesības konkursa finālā pārstāvēt mūsu skolu Kurzemes rajona konkursā izcīnīja Kristiāns Kalniņš ( 3. b),Pēteris Einārs Grīnbergs ( 9.a) un Krista Keisele ( 11.). Tāpat kā pusfinālā dalībniekiem bija jāpārvar 2 kārtas....vairāk


 Cienījamie vecāki un skolēni!

 Informējam, ka 22.novembris ir darba diena, kas pārcelta no 17.novembra. Strādājam 22.novembrī ar pirmdienas stundām.  Ministru kabineta rīkojums Nr.278

Tāpat darām zināmu, ka mācību stundas netiek saīsinātas, jo saīsinātā darba diena pēc darba likumdošanas neattiecas uz skolēniem.

Guna Pudule 

Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā  


Skolēnu Mārtiņdienas aktivitātes variet aplūkot sadaļā Galerijas.


Paldies !

Šodien, 10. Oktobrī, skolā norisinājās Mārtiņdienas gadatirgus ( labdarības pasākums ), kurā bija iespēja piedalīties visiem skolēniem, kas to vēlas. Kopumā no visas skolas esam saziedojuši 68 euro un 58 centus dzīvnieku patversmei Galerija. Sakām lielu paldies visiem gadatirgus dalībniekiem un apmeklētājiem par iesaistīšanos skolas pasākumos, laba garastāvokļa uzturēšanu, palīdzēšanu un draudzīgu atmosfēru...vairāk


Pievienotas jaunas galerijas - no Sporta dienas un dažādām izstādēm. Variet apskatīt sadaļā Galerijas


Ekskursija -  “Cinevillas kino pilsētiņa” - Zantes Kurzemes cietokšņa muzejs – Pūres šokolādes muzejs

             Mūsu ekskursija notika 29.septembrī. Braucām kopā 6.b un 7.a klase. Cinevillā ieradāmies ieradāmies agrāk...vairāk


Mārtiņdienas gadatirgus.

 Pirmdien, 10. novembrī, skolas aktu zālē norisināsies Mārtiņdienas gadatirgus jeb labdarības pasākums. Tas norisināsies abu garo starpbrīžu laikā. Dalībnieki ir skolas 5. – 12. klases. Visiem skolas skolēniem tiks piedāvāta iespēja nobaudīt katras klases izceptos gardumus, piedāvātās atrakcijas vai iegādāties kādu sev tīkamu rotaslietu. Pasākuma galvenais mērķis ir nedaudz dažādot skolas ikdienu, savākt un pēc tam ziedot naudu dzīvnieku patversmei. Skolā visas dienas garumā darbosies labdarības kastīte, kurā būs iespējams ziedot. Visi, kam ir vēlme, drīkst nest vecas segas, pledus u.t.t.

 Ar cieņu , domes vadītāja K. Okuņkova


Fantastiski panākumi skatuves runas konkursā “Zvirbulis” Kurzemes rajonā... vairāk


Š.g.3 novembrī plkst.18.30 arī mūsu skolā tiek piedāvāta izglītojoša lekcija 1.-9.klašu skolēnu vecākiem par tēmu „Mācību grūtības – informācija par izplatītākajām mācību grūtībām, kā tās izpaužas, kā atpazīt un kā vecāki var atbalstīt bērnus” vairāk


HELOVĪNU BALLE 8. – 12. KLASEI 

Kad?

2014. gada 6. novembrī

Cikos?

18.00. līdz  22.00. (8.,9. klasei līdz 21.00)

Kas jāņem līdzi?

Katrai klasei izgrebts ķirbis, kārumi klases galdam.

Kā jāģērbjas?

 Maskās, kas atbilst Helovīnu dienas tēmai. 


HELOVĪNU BALLE 5. – 7. KLASEI 

Kad?

2014. gada 6. novembrī

Cikos?

17.00. līdz  20.00.

Kas jāņem līdzi?

Katrai klasei izgrebts ķirbis, kārumi klases galdam.

Katram skolēnam - kabatas lukturītis.

Kā jāģērbjas?

 Maskās, kas atbilst Helovīnu dienas tēmai.


Paziņojums!

Rīgas Iļģuciema vidusskola piedāvā iznomāt telpas (skolas jumta daļa) 8 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai. Vairāk


Cienījamie vecāki! Aicinām uz 9. klases skolēnu vecāku kopsapulci š.g. 22. oktobrī plkst.18.00 106.kab. Darba kārtība


Cienījamie vecāki! Aicinām uz 12. klases skolēnu vecāku kopsapulci š.g. 22. oktobrī plkst.19.00 215.kab. Darba kārtība


Dzejas dienas 2014 Iļģuciema vidusskolā 

          Šogad Dzejas dienu aktivitātēs tika nolemts iesaistīt visu klašu skolēnus : gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas. Lai katrs dzejā varētu sameklēt ko sev atbilstošu, saprotamu un radoši atklājamu, latviešu valodas skolotājas izvēlējās Ojāru Vācieti... Vairāk


Skatuves runas konkursa “Iļģuciema vidusskolas zvirbulis” rezultāti

 Ir noslēgušās Iļguciema vidusskolas futbola sacensības. Rezultāti


Iļģuciema vidusskolā nedēļā 13.-17.oktobrim norisināsies KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru).Vairāk


5.klašu skolēnu vecāku kopsapulce 07.10.2014. plkst.18.00 106.kab. Darba kārtība


6.klašu skolēnu vecāku kopsapulce 07.10.2014. plkst.19.00 224.kab. Darba kārtība


 


 

 RĪGAS PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀŽU APVIENĪBA
Rīgas Kultūras centrs IĻĢUCIEMS
Lidoņu ielā 27, k-2

Iļģuciema vidusskolas skolēnu
radošo darbu izstāde
SVEIKA, SKOLA !

 

Izstāde apskatāma no 28. augusta līdz 5. oktobrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00
Rīgas Kultūras centra IĻĢUCIEMS
skatlogos un 2. stāva vestibilā


Ieeja bez maksas

Sīkāka informācija: www.ilguciems.riga.lv vai pa tālruni 25486092


1.septembris – Zinību diena

 

  • 8.30 – 1.,9.,10.,11.,12.kl. pulcējas savās klasēs

9.00 – svinīgā līnija 1., 9., 10., 11., 12.kl. , pēc tam klases audzinātāja stunda.


  • 10.00 – svinīgā līnija 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.kl., pēc tam klases audzinātāja stunda.