2016./2017. mācību gads

Iļģuciema vidusskolas

2017.gada centralizēto eksāmenu rezultāti

Šajā mācību gadā skolu beidza 18 skolēni. Visi ir ieguvuši nokārtojuši visus eksāmenus un nu jau saņēmuši atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Vislabākie rezultāti šajā mācību gadā bija latviešu valodas eksāmenā, iegūstot 72,03 % kopvērtējumā (skat.tabulu zemāk). Šo eksāmenu kārtoja visi 18 skolēni. Šī eksāmena rezultāti ir līdzvērtīgi Rīgas pilsētas ģimnāziju rezultātiem (6.labākais rezultāts pilsētā)....vairāk


Skolēnu saraksts 1. klasēs 2017./ 2018. mācību gadā


No nākamā mācību gada mūsu skolā strādās divas jaunas  Iespējamās misijas skolotājas

 Esam gandarīti, ka mūsu skolas kolektīvam ar 2017./2018.m.g. pievienojas klāt divas jaunas Iespējamās misijas skolotājas - ģeogrāfijas skolotāja Ieva Tenberga un vēstures skolotāja Ilze Vaivode. Abas skolotājas strādās pamatskolas klasēs.

Uzskatām, ka tā būs iespēja skolai paskatīties uz sevi caur citu prizmu un ieviest jaunas, līdz šim vēl nesaskatītas vēsmas, iespējas izglītības procesa organizēšanā. Un, kļūstot  par vienu no Iespējamās misijas kopienas skolu, tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties visam skolas kolektīvam, savstarpēji daloties pieredzē ar citām Iespējamās misijasdalībskolām.

Informācija par jaunajām skolotājām pieejama:

http://www.iespejamamisija.lv/ilze-vaivode

http://www.iespejamamisija.lv/ieva-tenberga


Skolas kolektīvs strādā pie jaunas skolas attīstības stratēģijas

Skolēni jau atpūšas, bet skolotāji vēl cītīgi strādā, domājot par skolas turpmāko attīstību. 21.jūnijā viss skolas kolektīvs tikās kopā, lai vienotos par to, kādu skolu mēs nākotnē vēlamies redzēt – kādi būs mūsu skolēni, skolotāji un vecāki, kādas būs mūsu skolas vērtības.

Augustā, atgriežoties no atvaļinājuma, turpināsim darbu pie attīstības plāna, pulcējot klāt arī skolas vecākus un skolēnus.

Pielikumā padarītais.  

Galerija 

Direktores vietniece Guna Pudule


Vasaras darbu grafiks apskatāms šeit


ILĢUCIEMA VIDUSSKOLA IR KURZEMES RAJONA SPORTISKĀKĀ SKOLA 


 Iļģuciema vidusskolā viesojas Elvis Merzļikins

Elvis Merzļikins ir latviešu hokejists, vārtsargs. Pašlaik Merzļikins spēlē Šveices hokeja līgas kluba HC Lugano rindās.

Nenovērtējams pienesums Latvijas izlasei šā gada pasaules hokeja čempionātā bija tieši  Elvja Merzļikina.profesionālā spēle.

Elvis ir arī mācījies Iļģuciema vidusskolā. 18.maijā viņš arī apmeklēja skolu, kur nedaudz pastāstīja par sevi, atbildēja uz skolēnu jautājumiem un dalīja autogrāfus. Tas prasīja ļoti daudz laika, jo Elvja popularitāte gan skolēnu, gan skolotāju vidū ir ļoti liela un Elvis nevienam neatteica.

 

Galerija


Iļģuciema vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2016./2017.m.g.


 Lielkoncerts “Trejdeviņi gaismas tilti”

29. aprīlī Iļģuciema vidusskolas skolēni piedalījās lielkoncertā “Trejdeviņi gaismas tilti”.

Šie svētki bija unikāli, jo ļāva mūsu skolas tautisko deju kolektīvam “PIPARIŅŠ” piedalīties koncertā un būt daļai no lieliem dejas svētkiem.

Paldies par atbalstu skolotājai Rudītei Putānei; paldies vecākiem: Evitai Barkovai, Dacei Orinskai, Ingai Gitendorfai, Ingai  Hincenbergai, Ievai Skalbei, Svetlanai Ažēnai, Ingai Lukaševicai, Līgai Būtnārei un  Gintai Zoltanei.

Liels PALDIES koncerta dalībniekiem par izturību mēģinājumos un fantastisko sniegumu koncerta laikā.

Koncertā piedalījās:

2.kl.deju kolektīvs (K.Zotova)

1.kl. deju kolektīvs (K.Zotova)

1.kl. deju kolektīvs (S.Keisele)

3. - 4.kl. deju kolektīvs (S.Keisele)

5. - 6.kl. deju kolektīvs (K.Zotova)

Paldies deju skolotājām Katrīnai Zotovai un Sandrai Keiselei.

 

Galerija


Par tradīciju mūsu skolā jau ir kļuvusi  akcija “Atpakaļ uz skolu”, kuras ietvaros  Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti dodas uz skolu, lai ar jauniešiem dalītos savā pieredzē, zināšanās un diskutētu par Eiropas Savienības aktualitātēm.

Šogad mūsu skolā viesojās divi eksperti.  24.martā sagaidījām Eiropas Parlamaneta informācijas biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli, kas skolēnus informēja par Eiropas Parlamenta deputātu darba grafiku, pienākumiem un darba kārtībā aktuālajiem jautājumiem. Marta Rībele aicināja jauniešus iesaistīties aktivitātēs, kuras jauniešiem rīko Eiropas Parlamanta informācijas birojs Latvijā. Bet 28.martā pie mums viesojās Latvijas Saeimas deputāts, bijušais Padomju armijas, Latvijas Aizsardzības spēku un Nacionālo bruņoto spēku virsnieks, kā arī militārais zinātnieks un rezerves brigādes ģenerālis Kārlis Krēsliņš, kas pastāstīja par drošības jautājumu aktualitātēm.

Galerija


Rīdzinieki Jelgavā

Izraujoties no ikdienas steigas skolā, mēs, 3 skolas (Iļģuciema vidusskola, Rīgas Vakara ģimnāzija, Rīgas 6.vidusskola) 31.martā devāmies iekarot Jelgavu. Nedēļu pirms brauciena skolēni – Laura Jansone, Arturs Jirgensons un Signe Skādule, kā arī skolotāja – Zeltīte Liepiņa devās uz Jelgavu, lai projekta “Līdzdalības elements” dalībniekiem sagatavotu īpašu uzdevumu – fotoorientēšanos.  Šī projekta mērķis bija iemācīt jauniešus pašiem rīkot/organizēt pasākumus, kā arī savā starpā sadraudzēties un vienoties komandās, lai gūtu uzvaru aktivitātēs...vairāk


Sveicam

Iļģuciema vidusskolas

vokālo ansambli „DADZĪŠI”

ar 2.pakāpes diplomu

Rīgas vokālās mūzikas konkursā „Balsis”!

 

PALDIES dalībniekiem:

Kristianam Sametim 2.a

Līvai Bormanei 3.a

Justīnei  Lienei Stafeckai 3.b

Keitijai Ingai Losbergai 3.c

Nellijai Ģēģerei 3.c

Enijai Nukševicai 3.c

Šarlotei Frīdenbergai 4.a
Kristiānai Stūriškai 4.b
Beatrisei Ivanovskai 4.b
 

Liels PALDIES skolotājai Andrai Krūmiņai,

koncertmeistarei Aijai Bērziņai!


APSVEICAM

6.b klases skolnieci Eviju Siksnu, 6.a klases skolnieci Juliatu Klušu ar iegūto 3.vietu

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas rīkotajā atklātajā angļu valodas olimpiādē!

 

Paldies par veiksmīgu dalību olimpiādē

Artim Alksnim (6.a kl.),

 Gunitai Kārkliņai (6.a kl.),

 Evitai Bukontei (9.b kl.)!

 

Paldies angļu valodas skolotājai Indrai Eglei un Guntai Tropai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

  Skolas administrācija


Gustavs Ziemelis ( 7.b)  LVA rīkotajā radošo darbu konkursā „Labi vārdi sirdi silda” iegūst  1.vietu

Ikgadējam Latviešu valodas aģentūras organizētajam radošo darbu konkursam Iļģuciema vidusskolas latviešu valodas skolotājas iesūtīja trīs 7.b klases skolēnu – Gustava Ziemeļa, Dārtas Eglītes un Elīnas Agnetas Lambertes – radošos darbus....vairāk


  APSVEICAM

10. klases skolēnu Emīlu Rūdolfu Bērtiņu ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē!

Paldies ķīmijas skolotājai Dacei Sametei par Emīla sagatavošanu olimpiādei!

Skolas administrācija


APSVEICAM

9.a klases skolēnu Kristapu Skalbi ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

Paldies matemātikas skolotājai Meritai Kirmužai-Veizānei par Kristapa sagatavošanu olimpiādei!

 Skolas administrācija


 Ķīmijas skolotāja Dace Samete

„Ekselences balvas” finālā

22. februārī norisināsies „Ekselences balvas” fināls, kurā no kopumā balvai izvirzītajiem 142 skolotājiem tiksies 25 finālisti – progresīvi piecu jomu - bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas - skolotāji, kuri vada mūsdienīgas  un aizraujošas mācību stundas, ieinteresē skolēnus un palīdz viņiem sasniegt labus rezultātus. 
Viņu vidū ir arī mūsu skolas ķīmijas skolotāja Dace Samete....vairāk


Sveicam!

Iļģuciema vidusskolas

3. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji:

Dinija Zīberga 3.b                 1.vieta

Ričards Krīviņš 3.b                 1.vieta

Harijs Meisters 3.c                  1.vieta

Katrīna Baroniņa 3.a               2.vieta

Elīza Unigunda Tormane 3.b  2.vieta

Grēta Volkoviča 3.a                3.vieta

Luīze Leila Čakstiņa 3.a         3.vieta

Arnis Arsoba 3.b                     3.vieta

Arčijs Lasmanis 3.c                3.vieta

Reinis Jaunzems 3.b                ATZINĪBA

Marks Dominiks Eisaks 3.c     ATZINĪBA

                               

Paldies skolotājām Dzintrai Vidukai, Daigai Circenei!


APSVEICAM

8.b klases skolēnu Dzintaru Klušu ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē!

Paldies Dzintara vecākiem par atbalstui!

 Skolas administrācija


APSVEICAM

Unu Zvirbuli (11.kl.) ar iegūto 1.vietu Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

 Paldies skolotājai Sandrai Zaiko par ieguldīto darbu Unas sagatavošanā!

 Skolas administrācija


AICINĀM PIEDALĪTIES ĒNU DIENĀS

No 16.01.2017. skolēni var pieteikties izsludinātajām vakancēm ikgadējā karjeras izglītības programmā "Ēnu diena", kas šogad norisināsies 15.februārī. Pieteikties var portālā  enudiena.lv. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 9.februārim....vairākApsveikumi sportā apskatāmi šeit


Skolotāju darbs 4.janvāra tematiskajā pedagoģiskās padomes sēdē

 Viena no šī mācību gada metodiskā darba prioritātēm ir darbs pie labas, efektīvas mācību stundas plānošanas un plānotā īstenošanas dzīvē. Septembrī skolotāji vienojās par to, kas ir laba, efektīva mācību stunda, kādi ir labas, efektīvas mācību stundas kritēriji....vairāk


Latviešu un angļu valodas skolotājas dodas pieredzes apmaiņā uz Brocēnu vidusskolu

2016.gada 30.novembrī latviešu valodas skolotājas Andra Brice, Guna Pudule, Astra Tukiša, Sandra Zaiko kopā ar angļu valodas skolotājām Guntu Tropu, Lidiju Izotovu, Indru Egli un skolas direktori Ivetu Tauriņu devās metodiskajā izbraukumā uz Brocēnu vidusskolu. Sadarbība aizsākās jau 2015./2016.mācību gadā, kad pie mums viesojās Brocēnu novada skolu latviešu valodas skolotājas....vairākZiemassvētku koncerts vecākiem

15.decembrī plkst. 18.00

Iļģuciema vidusskolas

aktu zālē 


Noslēguma seminārs Nordplus projektam „Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?”

 Īsi pirms patriotiskās nedēļas pasākumiem skolā tika organizēts starptautiskā projekta „Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” noslēguma seminārs.

Seminārā piedalījās visu dalībvalstu pārstāvji – kolēģi no Norvēģijas bērnudārza Læringsverkstedet barnehager, kolēģi no Lietuvas Jonavas pamatskolas “Lietava” un mūsu skolas Latvijas sadarbības partneri no biedrības “Ideju forums”....vairāk


Pasniegtas balvas

“Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2016”

„Tādi mēs Latvijā esam,” šādi vārdi šogad tika izvēlēti par moto skatuves runas konkursam “Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2016”, kas notika 9.novembrī. Tajā piedalījās  96 dalībnieki....vairāk


 Sporto visa klase 

Šā gada 2. novembrī mūsu skolas 3.c klase kopā ar klases audzinātāju Mariju Mitenbergu, sporta skolotāju Artūru Lasmani un skolas direktori Ivetu Tauriņu devās uz projekta "Sporto visa klase" atklāšanas pasākumu Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā...vairāk


 Angļu valodas stunda kopā ar ASV vēstniecības pārstāvjiem 

Š.g. 2. novembrī  Iļģuciema vidusskolas 10.-12.klašu skolēni tikās ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Kultūras atašeju Metjū Tompsonu. Sarunas tēma bija “Vēlēšanu sistēma un norise ASV”. Skolēni Metjū vadībā piedalījās simulācijas spēlē, kurā katram skolēnam bija jāizvēlas sava dotā štata uzvarētājs. Drosmīgākie ASV prezidentu kandidāti šoreiz bija 11.a klases skolnieki Kristiāns, Reinis, Toms un 12.a klases skolnieces Alise un Santa.

 

Angļu valodas skolotājas Indra Egle un Gunta Tropa


Aicinām piedalīties Nordplus projekta “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” noslēguma seminārā...vairāk 

KARJERAS NEDĒĻA NOSLĒGUSIES

Jau par tradīciju kļuvusī Karjeras nedēļa  mūsu skolā ir aizvadīta. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija “ES BŪŠU darba tirgū”.

Pasākumi gan Rīgas pilsētā, gan arī mūsu skolā bija ļoti daudzveidīgi: ekskursijas uz uzņēmumiem, dažādas daudzveidīgas nodarbības, semināri, lekcijas, konkursi, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (frizieri, floristu,  antīko mēbeļu restauratoru, sastatņu celtniecības un montāžas strādniekiem, grafisko dizaineru, stikla pūtējiem) utt...vairāk


SVEICAM skatuves runas konkursa

„Rīgas zvirbulis 2016” Kurzemes rajona laureātus!...vairāk


Cienījamie 6.klašu skolēnu vecāki!

Aicinām visus 6.klašu skolēnu vecākus š.g.1.novembrī plkst.19.00 uz vecāku kopsapulci 106.kab.

Darba kārtībā:

1. Īsi par skolas šī mācību gada būtiskākajām aktualitātēm (direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule).

2. Informācija par valsts diagnosticējošajiem darbiem (direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule).

3. Skolotāju prasības mācību priekšmetos, gatavošanās process valsts pārbaudes darbiem (dažādu mācību priekšmetu skolotāji).

4. Vecākus interesējoši jautājumi. (Lai nekavētu ne jūsu, ne skolotāju laiku, lūgums jautājumus iepriekš iesūtīt direktores vietniecei G.Puduleivai nu e-klases pastā, vai arī uz e-pastu: gpudule@gmail.com)

 

Uz tikšanos sapulcē!


Cienījamie 9.klašu skolēnu vecāki!

Aicinām visus 9.klašu skolēnu vecākus š.g.1.novembrī plkst.18.00 uz vecāku kopsapulci 215.kab.

Darba kārtībā:

1. Īsi par skolas šī mācību gada būtiskākajām aktualitātēm (direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule).

2. Informācija par eksāmeniem (direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule).

3. Skolotāju prasības mācību priekšmetos, gatavošanās process eksāmeniem (dažādu mācību priekšmetu skolotāji).

4. Vecākus interesējoši jautājumi. (Lai nekavētu ne jūsu, ne skolotāju laiku, lūgums jautājumus iepriekš iesūtīt direktores vietniecei G.Pudulei vai nu e-klases pastā, vai arī uz e-pastu: gpudule@gmail.com)

 

Uz tikšanos sapulcē!

 


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHQt0LmyZUxfxHAJOdQCeHK8ly7wUV2hot-h8ECY8pwXDWUrGv 1.-12.klasei

Skatuves runas konkurss

„Iļģuciema vidusskolas zvirbulis”

2016.gada 9.novembrī

“Tādi mēs Latvijā esam”

Nolikums

1.Katrs dalībnieks no galvas runā dzejoli vai prozas fragmentu (līdz 3 min).

2.Izvēlas latviešu autora darbu.

3.Tēma – “ Tādi mēs Latvijā esam ” ( cilvēki, savstarpējās attiecības, raksturs, izjūtas u.tml.).

4.Dalībnieks uzstājoties neizmanto ilustratīvus žestus.

5.Vērtēšanas kritēriji – domas atklāsme, izteiksmīgums, kontakts ar klausītāju, spilgtu priekšstatu gleznu radīšana, skaidra dikcija, repertuāra atbilstība vecumposmam.

Ieguvumi

1. Skatuves runas pieredze.

2. Iespēja sevi parādīt un citus ieraudzīt.

3. 5 labākie piedalās konkursa „Rīgas zvirbulis” 2.posmā Kurzemes rajonā nākamajā mācību gadā.

 

Latviešu valodas skolotājas


http://www.e-skola.lv/templates/thumb.php?id=Mi5JemdsaXRpYmEvUHViX2JpbGRlcy8wXzIwMTYvMTBfMjAxNi9LTjIwMTZfbG9nb19hcl9mb251ICgxKS5qcGc=&res=2

Aktualizējot savlaicīgas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā, šonedēļ 25 Latvijas pilsētās un novados sākas ikgadējais pasākumu cikls Karjeras nedēļa. Iedziļinoties šī gada tēmā “ES BŪŠU darba tirgū”, jaunieši varēs tuvāk iepazīt Latvijas darba vidi, tās noteikumus, profesijas un to pieprasījumu.

 

Vairāk nekā 500 ārpusskolas pasākumos visā Latvijā jaunieši varēs satikt vietējos darba devējus savā pilsētā un novadā, doties ekskursijās uz uzņēmumiem, apmeklēt profesionālās un augstākās izglītības iestādes, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piedalīties radošajās darbnīcās, profesiju meistarklasēs un aizraujošos konkursos, kā arī saņemt karjeras konsultācijas...Vairāk


 Iļģuciema vidusskola (Dzirciema ielā 109)

no š.g. 6.oktobra organizē sagatavošanas nodarbības skolēniem, kas reģistrējušies Iļģuciema vidusskolas 1.klasē 2017./18.m.g.

Nodarbības notiks ceturtdienās 303., 305.kab.

no plkst.17.00 – 18.15

Nodarbības bez maksas.

Nodarbības vadīs skolotājas:

Ināra Matveja, Dace Neicgale

Līdzi jāņem:

penālis ar rakstāmpiederumiem, krāsainie zīmuļi.

Pirmajā nodarbībā būs sīkāka informācija par nepieciešamo turpmākajam darbam.

Pieteikties līdz 5.oktobrim.                             

Tālrunis: 67469670, 29890300

SAGATAVOŠANAS GRUPAS DARBA LAIKS

 CETURTDIENĀS 17.00 – 18.15

NODARBĪBAS: 

OKTOBRĪ: 06.; 13.; 20.

NOVEMBRĪ: 03.; 10.; 24.

DECEMBRĪ: 01.; 08.

JANVĀRĪ: 12; 19.; 26.

FEBRUĀRĪ: 02.; 09.; 16.; 23.

MARTĀ: 02.; 09.; 23.; 30. 

APRĪLĪ: 06.; 20. 


Bērni no 1.-9.klasei mīļi aicināti apmeklēt

KERAMIKAS PULCIŅU

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, trešdienās ,

1.-2.klase no 14.20-15.10,  3.-9.klase no 15.15-16.05,

meiteņu mājturības telpā

 

Dalības maksa 20 EUR/mēnesī.

 

Materiāli iekļauti dalības maksā, gatavie  darbiņi paliek bērniem.

 

Pieteikties, norādot bērna vārdu ,uzvārdu, skolu un klasi sūtot e-pastu uz info@aostudio.lv 

Informāciju par maksājumu kārtību  nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Sīkāka informācija  25503300 vai info@aostudio.lvMīļie vecāki, esiet drosmīgi, uzņēmīgi un atsaucieties!

 

Visā Latvijā jau vairākus gadus pēc kārtas tiek organizēta karjeras nedēļa, kuras mērķis ir mudināt skolēnus padomāt par izglītības nozīmi savā turpmākajā dzīvē, profesijas izvēlē, karjerā.

Karjeras nedēļas ietvaros gan pilsētā, gan skolās tiek organizēti vairāki pasākumi.

 

Arī mūsu skola šogad organizē vienu pasākumu, kas ir pilsētas līmeņa pasākums, - "Profesiju sīrups" 4.klasēm. 

Šajā pasākumā piedalās Rīgas pilsētas Kurzemes un Ziemeļu rajona 4.klašu skolēnu komandas (pavisma 10 komandas pa 6 skolēni katrā).

 

Šim pasākumam mums ir jāizveido 10 profesiju stacijas, kurās skolēni varēs aptaustīt konkrētu profesiju (ievingrināt roku kādā ar šo profesiju saistītā uzdevumā).

Tāpēc aicinu drosmīgus un aktīvus vecākus, kas ir gatavi skolēniem palīdzēt ar profesiju iepazīšanu, veidojot savas profesijas staciju.

 

Pasākums notiks 20.oktobrī Iļģuciema vidusskolā no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, bet jārēķinās, ka jāierodas kādu pusstundu ātrāk, lai savu staciju var pagūt iekārtot.

 

Derēs ikviena profesija. :)

 

Dažas ierosmei, kas varētu atsaukties, es tomēr minēšu:

ugunsdzēsējs, šuvējs, pavārs, dārznieks, galdnieks, mākslinieks (jebkādas jomas), tūrisma gids, fitnesa treneris, veterinārārsts, agronoms, biškopis, farmaceits, pētnieks-ģenētiķis, biologs, viesmīlis, ķīmiķis (ķīmijas tehnologs), zobārsts, acu ārsts, frizieris, kosmetologs, manikīra speciālists, glābējs (pludmales u.c.) u.tml.

 

Būšu ļoti priecīga, ja kāds no mūsu skolas vecākiem izrādīs iniciatīvu!

 

Ar cieņu,

Guna Pudule,

Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece

e-pasts: gpudule@gmail.com

tālr.: 25605189


 1.septembris – Zinību diena

 

1.,9.,10.,11.,12.klases

8.30 – pulcēšanās savās klašu telpās

9.00 – svinīgā līnija skolas aktu zālē,

pēc tam klases audzinātāja stunda

 

2. – 8.klases

10.15 – pulcēšanās savās klašu telpās

10.30 - svinīgā līnija skolas aktu zālē,

pēc tam klases audzinātāja stunda

 

1.a klase Klases audzinātāja Edīte Zilteka (103.kab.) 

1.b klase  Klases audzinātāja Rudīte Putāne (102.kab.)

1.c klase  Klases audzinātāja Dace Neicgale (303.kab.)

Skolēnu saraksti

 

Klašu audzinātāju un kabinetu saraksts