2017./2018. mācību gads

Mēs lepojamies

 

Latvijas skolu reitingā 2018.gadā darbā ar talantīgajiemskolēniem mazo skolu vidū (no 136 sarakstā iekļuvušajāmskolāmesam 29.vietā ar 10,67 punktiem. 2015.gadā bijām41.vietā.

Sīkāka info: http://www.skolureitings.lv/?page_id=278

Paldies čaklajiem skolēniemvecākiem unskolotājiem par darbiņu!

Skolas administrācija

 

Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru
Es gribētu šorīt pie loga Tev plaukt.
Kļūt vēlētos ļoti par saullēkta staru,
Kas pirmais pie Tevis jo agri grib nākt.
Varbūt pat vēl labāk,
Ja šorīt es būtu -
Par dziedoni cīruli pārvērties,
Tad skaistākās dziesmas
Tu, māmiņ, sev gūtu,
Kas teiktu bez vārdiem –

Cik laba Tu man!

   Mīļo māmiņ, vecmāmiņ!

Lūdzu, atnāc uz svētku koncertu


š.g. 10.maijā plkst.18.00

skolas aktu zālē!


Apsveicam!

Starptautiskajā 4.klašu matemātikas olimpiādē "Tik?...Cik?..." ir šādi sasniegumi:

Grēta Volkoviča (4.a) 2.vieta 4.kārtā un 2.vieta kopvērtējumā.

Marks Dominiks Eisaks (4.c) 2.vieta 4.kārtā.

Keitija Inga Losberga (4.c) Atzinība kopvērtējumā.


Paldies skolotājām Dzintrai Viduka un Marijai Mitenbergai!

Skolas administrācija


12.klases skolēni apmeklēja pasākumu "Sagatavojies centralizētajiem eksāmeniem kopā ar LU mācībspēkiem". Skolēni uzzināja daudz interesantas lietas, kas noderēs, lai vēl labāk sagatavotos latviešu valodas un matemātikas eksāmeniem....vairāk

 


 


APSVEICAM

  Dzintaru Klušu (9.b) ar iegūto 3.vietu

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādē 8.-10.klašu skolēnu grupā.

Dzintars 3.,4.aprīlī piedalīsies atlases sacensībās startam Baltijas olimpiādē.

Lai veicas!

 

 Skolas adminisrācija


APSVEICAM

Krišjāni Lambertu (12.kl.) ar iegūto 3.pakāpi

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā,

kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai.

Paldies skolotājai Sandrai Zaiko par sagatavošanu!

 Skolas adminisrācija


 

22.martā plkst.18.00

skolas aktu zāle koncerts

“Mana šūpuļdziesma”

 

Koncertā piedalās:

 1.klašu koris

2. – 4.klašu koris

1.,2.,3.klašu tautisko deju dejotāji

 

 


APSVEICAM

Dzintaru Klušu (9.b) ar iegūto 3.vietu,

Paulu Spēlmani (9.b) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē.

Paldies skolotājai Meritai Kirmužai-Veizānei!

Skolas administrācija

 


APSVEICAM

Dzintaru Klušu ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē.

Paldies skolotājai Dacei Naglei!

Skolas administrācija


“Amatnieki algu pelna” / Daces meistardarbi

 Iļģuciema vidusskolas 4. klases februārī bija uz ļoti interesantu un aizraujošu karjeras izglītībai veltītu ekskursiju “Amatnieki algu pelna”....vairāk


Aicinām visus

 

Iļģuciema vidusskolas vecākus

 

27.martā uz tikšanos ar skolotājiem!

 


27.martā no plkst.15.00 līdz plkst.18.30 vecākiem būs iespēja tikties ar skolotājiem, lai individuālā sarunā noskaidrotu:

·      kā bērnam sokas skolā - gan mācībās, gan saskarsmē ar vienaudžiem, gan arī ar skolotājiem;

·      ar ko vecāki var būt lepni par savu bērnu;

·      pie kā būtu jāpiestrādā, lai bērna panākumi būtu vēl labāki;

·      citus vecākiem interesējošus jautājumus.

 

Savukārt skolas vecāku padomes pārstāvji plkst.18.30 tiek aicināti strādāt darba grupā - veidot savu redzējumu par skolas attīstību.

 

Lai skolotājs varētu produktīvi sniegt vecākiem interesējošo informāciju, lūgums uz sarunu ar skolotāju iepriekš pieteikties, rakstot uz skolotāja e-pastu E-klasē vai icvs@riga.lv, norādot skolotāja, ar kuru vēlas tikties, vārdu, uzvārdu un sava bērna vārdu, uzvārdu un  klasi!

 

 

 

 


APSVEICAM

9.b.klases skolnieci Paulu Spēlmani

ar iegūto atzinību 

Rīgas Angļu ģimnāzijas atklātajā konkursā “English is Great”.

Paldies skolotājai Guntai Tropai!

 Skolas administrācija


SIA “Troja” apmeklējums

 14. un 15.februārī 2.b un 3.b klase apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu SIA “Troja”. Uzņēmumā uzzinājām par saražotās produkcijas daudzveidību....vairāk


APSVEICAM

12.klases skolnieci Unu Zvirbuli

ar iegūto 1.vietu

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

 Paldies skolotājai Sandrai Zaiko par

Unas sagatavošanu olimpiādei!

 Skolas administrācija


APSVEICAM

Anastasiju Akiškinu (10.klase) ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē.

Paldies skolotājai Lidijai Izotovai!

Skolas administrācija


5.b klase iepazīst  profesiju pasauli

2018.gada janvārī un februārī 5.b klases skolēni ēnoja Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Mucenieki", Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, bērnu dārzā "Kadiķītis", Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. ...vairāk


Iļģuciema vidusskolas

4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji:

1.vieta      Līva Bormane                    4.a

2.vieta      Marks Dominiks Eisaks    4.c

2.vieta      Keitija Inga Losberga       4.c

2.vieta      Harijs Meisters                  4.c

3.vieta      Grēta Volkoviča                4.a

3.vieta      Dinija Zīberga                   4.b

Paldies skolotājām Dzintrai Vidukai un Marijai Mitenbergai!

Skolas administrācija 


APSVEICAM 


Irinu Makarovu (11. kl.) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē.

 

Paldies fizikas skolotājai Līgai Vabulniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Skolas administrācija 


APSVEICAM  

Dzintaru Klušu (9.b kl.) ar iegūto 2.vietu  

Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē.

  

Dzintars ir izvirzīts tālāk startēt valsts olimpiādē. 

Vēlam veiksmi! 

Skolas administrācija


APSVEICAM

Iļģuciema vidusskolas komandu - Daniju Līvu Kauni (7.b), Raiti Riteru (9.a), Paulu Spēlmani (9.b) - ar iegūto 3.vietu  

erudīcijas konkursā angļu valodā  

MERIDIAN TRIVIA COMPETITION 2017./2018.m.g.

   

Paldies angļu valodas skolotājai Guntai Tropai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Skolas administrācija


No 5.februāra līdz 11.februārim 1.klašu skolēnu brīvdienas!


APSVEICAM

Gustavu Ziemeli (8.b kl.) ar iegūto 3.vietu,

Danielu Linkeviču (8.b kl.) un Kristīni Ceru (9.b kl.) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

 Paldies skolotājai Sandrai Zaiko un Andrai Bricei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

  Skolas administrācija


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 16.janvārī Iļģuciema vidusskolas 12. klasei notika nodarbība "Pats sava ceļa gājējs"....vairāk


Lepojamies ar skolas čaklākajiem un uzņēmīgākajiem skolēniem 

(Skolēni, kuri mācās uz 7 un augstāk)

 5.a klase

Dāvis Skuja

Adrians Šiļins

5.b klase

Sindija Krūze

Dārta Mālniece

Anrijs Muravskis

Kristiāna Stūriška

Marta Teivāne

6.a klase

Ieva Ruģele

 6.b klase

Gustavs Ģēģeris

Amanda Otomere

Emīlja Skrube

Karīna Gundega Zelča

 7.a klase

Anna Bārbele

Vjačeslavs Voliņecs 

8.b klase

Daniela Linkeviča

Gustavs Ziemelis

Elīna Agneta Lamberte

 11.klase

Artis Kazeks

12.klase

Una Zvirbule

Krišjānis Lamberts

 Izturību un veiksmi arī nākamajā semestrī! 

Skolas administrācija


APSVEICAM

Emīlu Rūdolfu Bērtiņu (11.kl.) ar iegūto 2.vietu Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē. 

Paldies skolotājam Zigfrīdam Jezerskim par ieguldīto darbu Emīla sagatavošanā olimpiādei!  

Skolas administrācija


Ziemassvētku koncerts vecākiem

                  19.decembrī plkst. 18.00

                  Iļģuciema vidusskolas aktu zālē


APSVEICAM

Ilzi Cimdiņu (12.kl.) ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē.

 Paldies skolotājai Indrai Eglei par ieguldīto darbu Ilzes sagatavošanā!

  Skolas administrācija


SVEICAM

Rīgas ģimnāzijas “MAKSIMA” 7.atklātās angļu valodas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

 

ILZE CIMDIŅA -  12.a klase -  2.vieta  

EVITA BUKONTE - 10.a klase -  teicams rezultāts publiskajā runā un olimpiādes rakstu daļā. 

Paldies par atzīstamu rezultātu un komandas gara stiprināšanu: 

·     Danija Līva Kaune - 7.b klase

·     Ralfs Kokars - 8.b klase

·     Paula Spēlmane - 9. bklase

·     Edgars Bērziņš - 12.a klase

·     Matīss Ozoliņš - 12.a klase

·     Guntis Veinbergs -12.a klase

·     Mārcis Garais - 12.a klase 

Angļu valodas skolotājas: 

 Gunta Tropa un Indra Egle 

 


Publicēti “Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2017” rezultāti 

Lepojamies ar 3.labāko rezultātu cemtralizētajā latviešu valodas eksāmenā pilsētu vidusskolu grupā .

Iļģuciema vidusskola - 2017

Rīga, Kurzemes rajons

Grupa: Pilsētu vidusskolas

Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS

5.851

49

 

+0.507

Nr

Mācību priekšmets

100-
91
%

90-
81
%

80-
71
%

70-
61
%

60-
51
%

50-
41
%

40-
31
%

30-
21
%

20-
11
%

10-
1
%

nv (0)

Kopā

Punkti 
Max 10

Reitings grupā

 

Izaugsme

 

1.

 Nominācija:   Matemātika

-

-

-

-

2

3

5

4

4

-

-

18

3.222

126

 

-0.231

 

2.

 Nominācija:   Latviešu valoda un literatūra

3

4

5

1

2

3

-

-

-

-

-

18

7.203

3

 

+1.886

 

3.

 Nominācija:   Angļu valoda

1

6

3

4

3

1

-

-

-

-

-

18

7.159

31

 

+0.155

 

4.

 Nominācija:   Vēsture

-

-

-

1

3

-

3

-

-

-

-

7

4.544

19

   
 

5.

      Krievu valoda

2

1

-

2

1

1

-

-

-

-

-

7

7.100

37

 

-0.265

6.

      Vācu valoda

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

5.666

ak

 

+0.139

Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%)

 

ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu)

 

Kopvērtējumā, salīdzinot ar 2016.gadu, esam pakāpušies no 101. vietas uz 49.vietu pilsētu vidusskolu grupā.

Sīkāka informācija: http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?b=0&gr=0


Ekskursija uz “Rīgas Satiksmes “ autoparku

8.novembrī 5.a klase bija mācību ekskursijā Rīgas satiksmes 6.autoparkā (Kleistu ielā). Šo ekskursiju gaidījām ilgi. Tā bija pieteikta jau 2016. gada rudenī...vairāk


Pasniegtas balvas

“MAZAIS Iļģuciema vidusskolas

ZVIRBULIS 2017”

Patriotu nedēļas laikā, 15. novembrī, notika skatuves runas konkurss „Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2017”. Par moto šogad tika izvēlēti vārdi „ Es savā ģimenē, pilsētā, Tēvzemē”. Konkursā piedalījās  103 dalībnieki: 1.-2.klašu grupā (11 dalībnieki), 3.-4.klašu grupā ( 22 dalībnieki), 5.-6.klašu grupā ( 30 dalībnieki), 7.-8.klašu grupā ( 24 dalībnieki) un 9.-12.klašu grupā ( 16 dalībnieki). Skolēnu priekšnesumus vērtēja skolas absolvente, vairākkārtēja balvas „Iļģuciema vidusskolas zvirbulis” ieguvēja un Rīgas un Latvijas Republikas skatuves runas konkursu dalībniece Krista Keisele, teātra studijas „Kuššš…” vadītāja Līvija Roze, skolotājas Andra Brice, Astra Tukiša, Guna Pudule un skolas bibliotekāres Ranuta Bierande un Silvija Celmiņa...vairāk


Akcija “Zvaigzne austrumos”

Jau ceturto gadu Latvijas iedzīvotājiem tiek dota iespēja atbalstīt karā cietušus bērnus, sniedzot mīlestību kurpju kastē!

Sarūpēt grūtībās nonākušiem bērniem, higiēnas piederumus un dažādas lietas, kuras dāvātu bērniem prieku.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) saka, ka pasaulē ir vairāk nekā 10 miljoni bērnu, kas karadarbības dēļ palikuši bez mājām.

Akcijas "Zvaigzne austrumos" mērķis ir no 1.novembra līdz 4.decembrim

sagatavot un nogādāt 6000 dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Akciju organizē biedrība “Baltic Global Initiative”.

Arī Ilģuciema vidusskolas 4.b klase kopā ar skolotāju un vecākiem, gatavo kurpju kastes, vairojot savu un citu prieku! Dažas no kastēm jau gaida savu kārtu, lai iepriecinātu kādu mazu sirsniņu citās zemēs!

Ja arī Tu vēlies piedalīties akcijā, visu nepieciešamo informāciju par to, ko ievietot kastē un kurp to nogādāt vari uzzināt mājaslapā www.zvaigzneaustrumos.lv.

Kopā mēs varam padarīt šo pasauli labāku!


 Lāčplēša dienas ieskaņā

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb t.s. Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.

Tuvojoties Lāčplēša dienai, arī mūsu  skolā tiek organizēti vairāki pasākumi gan mācību priekšmetu stundu ietvaros, gan ārpusstundu klases pasākumi...vairāk


 

1.novembris – vecāku pēcpusdiena

Aicinām visus mūsu skolēnu vecākus uz vecāku pēcpusdienu š.g.1.novembrī no plkst.16.00 līdz 19.00.

Vecākiem būs iespēja individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:

  • klases audzinātāju,
  • mācību priekšmetu skolotājiem,
  • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu individuālās pārrunas, lūdzam pieteikties, nosūtot e-pastu uz adresi icvs@riga.lv ar informāciju: skolēna vārds, uzvārds, klase, persona (skolotājs), ar kuru vēlas tikties, un vēlamais laiks.

Pieteikumus gaidīsim līdz 31.oktobrim plkst.12.00.

 

Skolas administrācija


Iļģuciema vidusskola (Dzirciema ielā 109)

no š.g. 4.oktobra organizē

sagatavošanas nodarbības skolēniem, kas reģistrējušies Iļģuciema vidusskolas 1.klasē 2018./19.m.g.

Nodarbības notiks trešdienās 208., 302.kab.

no plkst.17.15 – 18.30

Nodarbības bez maksas.

Nodarbības vadīs skolotājas:

Dzintra Viduka, Marija Grosa

Līdzi jāņem:

penālis ar rakstāmpiederumiem, krāsainie zīmuļi.

Pirmajā nodarbībā būs sīkāka informācija

par nepieciešamo turpmākajam darbam.

Pieteikties līdz 3.oktobrim.                             

Tālrunis: 67469670, 29890300

 

Turpmāko nodarbību grafiks pieejams šeit


No 20.septembra skolā darbu atsāks

KERAMIKAS PULCIŅŠ

 

 Nodarbības notiks skolā, vienu reizi nedēļā, trešdienās ,

1. grupa 14.40-15.25 ,  un 2.grupa no 15.25-16.10

 

Dalības maksa 20 EUR/mēnesī.

Materiāli iekļauti dalības maksā ,gatavie  darbiņi paliek bērniem.

 Pieteikties ,norādot bērna vārdu ,uzvārdu, skolu un klasi

sūtot e-pastu uz info@aostudio.lv 

Informāciju par maksājumu kārtību  nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu.


Sīkāka informācija  25503300 vai info@aostudio.lv


“Pasaule ir kā grāmata, bet tie, kuri neuzdrošinās ceļot, izlasa tikai vienu tās lapu” - Sv. Augustīns


Septembra otrajā nedēļā, kamēr citi skolēni vēl atvadījās no aizraujošās vasaras un jau centās pielāgoties skolas dzīvei, 19 mācīties un ceļot griboši Iļģuciema vidusskolas skolēni kopā ar angļu valodas skolotājām Indru Egli un Guntu Tropu devās uz anglu valodas nometni “International Village” kalnainajā Slovākijā, lai ne tikai mācītos un pilnveidotu savas valodas prasmes, bet arī lai iepazītu citas kultūras un dalītos ar latviešu tradīcijām...vairāk


Uzmanību!

No 25.septembra

Iļģuciema vidusskolā  izstāde   “RUDENTIŅŠ  - BAGĀTS VĪRS”

Ienesīsim mūsu skolā 

rudens krāšņumu!

Izstāde būs aplūkojuma sākumskolas gaiteņos

 

no 25.09. – 29.09.

 


Dzejas dienas 2017 Iļģuciema vidusskolā

Tradicionāli katru gadu par rudens tuvumu vēsta kļavu sārtošanās. Savukārt  par Dzejas dienu klātbūtni skolā liecina latviešu valodas skolotāju uzdevums – sameklēt kāda autora dzejoli un to radoši interpretēt kolāžā...vairāk


ORIENTĒŠANĀS SPORTS

Jau 3. gadu Iļģuciema vidusskolā ir iespēja nodarboties orientēšanas pulciņā.

Ja vēlies mums piebiedroties, tad lasi tālāk...

·      Orientēšanās ir “apslēptās mantas” – kontrolpunktu meklēšana ar kartes, kompasa palīdzību.

·      Orientēšanās nepazīst vecuma robežas. To var apgūt jebkurš, kas draugos ar mežu.

·      Orientēšanās iemaņas noderēs dodoties uz nepazīstamām pilsētām, uz svešām valstīm.

·      Orientēties iespējams gan vasarā, gan ziemā - pārvietojoties kājām vai braucot ar slēpēm vai velosipēdu.

·      Orientēšanās ir iespēja pārbaudīt savu izturību, atjautību, iepazīties ar jauniem draugiem, interesanti pavadīt brīvo laiku.

Mūsu pulciņa audzēkņi apgūst orientēšanās teorētiskās zināšanas, trenējas un pārbauda savas orientēšanās iemaņas dažāda mēroga sacensībās. Neatkarīgi no gadalaika rīkojam pārgājienus un ekskursijas.

Ja arī Tu nekļūsi par Pasaules čempionu, būsi iemācījies nepazust svešā pilsētā, ja vien pie rokas ir karte, pavadījis laiku svaigā gaisā un jaukā sabiedrībā, norūdījies un uzzinājis daudz jauna.

Orientēšanās pulciņš uzņem audzēkņus no 5. – 12.klasei

Nodarbības notiek:

trešdienās no plkst 15 50, Iļģuciema vidusskolas 224. kabinetā

Nāc un piedalies!


 1.septembris – Zinību diena

9.30 – 1.,9.,10.,11.,12.klases pulcējas savās  klasēs

10.00 – svinīgā līnija 1., 9., 10., 11., 12.klasēm

            Pēc tam klases audzinātāja stunda

11.00 – svinīgā līnija 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.klasēm

Pēc tam klases audzinātāja stunda

Attēlu rezultāti vaicājumam “attēli par rudeni”

 

1.a klase 207.kab. skolotāja Aiga Frīdenberga

1.b klase 305.kab. skolotāja Ināra Matveja

5.a klase 112.kab. skolotāja Sandra Urtāne

5.b klase 308.kab. skolotāja Sandra Zaiko

10.klase 212.kab. skolotāja Indra Egle

 

Klašu audzinātāji un jauno skolēnu saraksts