2019./2020. mācību gads

 

 

Esam skola, kas, kopīgi mācoties un cits citam uzticoties, attīsta radošu, kulturālu un atbildīgu personību. 

 

Mūsu vērtības: atbildība, uzticība, radošums, tradīcijas.

 

Ja vēlies augt kopā ar mums, nāc un pievienojies!

Uzņemam skolēnus 2020./2021. mācību gadam 1. klasē; kā arī citās klasēs brīvu vietu gadījumā.

Lai pievienotos skolēnu pulkam 1.-9. kl., nepieciešams aizpildīt iesniegumu un nosūtīt uz skolas e-pastu icvs@riga.lv, mēs ar jums sazināsimies! Vairāk info: šeit.

 

Īss ieskats skolas ikdienā: https://www.youtube.com/watch?v=xkC4Ti-SflQ&t=6s

 


Mēs lepojamies

Latvijas skolu reitingā 2018./2019.m.g. darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu vidū (no 73 sarakstā iekļuvušajām skolām) esam 31.vietā ar 6  punktiem.

Sīkāka info: http://www.lta.lv/skolureitings/?page_id=278

Paldies čaklajiem skolēniem par darbiņu un arī vecākiem par atbalstu!

​​Skolas administrācija

 

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2018./2019. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

 

Rezultāti

Olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gadā

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2018_19/

Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

http://www.skolureitings.lv/wp-content/uploads/2018/07/20180426_zpd_42konf_rezultati.pdf

 

Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā: http://www.skolureitings.lv/?page_id=26


„Ražots Latvijā – 1”

Iļģuciema vidusskolas 2. klasēm tika organizēts karjeras atbalsta pasākums uzņēmumā "Ērenpreiss". Ērenpreiss velosipēdu unikalitāte slēpjas prasmē apvienot ievērojamu pagātnes pieredzi ar mūsdienīgu pieeju....vairāk


 

Iedvesmas pasākums “Komandas spēks” 

 26.februārī direktore Iveta Tauriņa un direktores vietniece Guna Pudule piedalījās British Council un RIIMC kopprojekta "Darīt kopā" iedvesmas pasākumā "Komandas spēks"...vairāk


Sadarbības projektā “Vienā laivā” kopā ar Rīgas 54.vidusskolu iepazīstam Masļeņicas tradīcijas

 25.un 27.februārī mūsu skolas 9.klašu skolēni viesojās Rīgas 54.vidusskolā, lai iepazītos ar Masļeņicas tradīcijām...vairāk


Informatīvais pasākums par tālākās izglītības, karjeras ceļa izvēli un veidošanu

Šī gada 12.februārī British Council un RIIMC kopprojekta "Darīt kopā" ietvaros pie mums ciemos bija atnākuši Rīgas 54.vidusskolas 9.klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem. Skolēnu dome (Danija Līva Kaune, Gustavs Ziemelis, Raitis Riters) pastāstīja viesiem par skolu un piedāvāja nelielu ekskursiju pa skolas kabinetiem, kuros vēlā vakara stundā vēl aktīvi strādāja skolotāji....vairāk


 

Šarādes par profesijām 

6. un 7.februārī 4.-6. klase piedalījās pasākumā ar KKomandu jeb karjeras komandu. Tajā bērni kopā ar improvizācijas teātra aktieriem varēja attēlot savas mīļākās profesijas (policijas darbinieku, automehāniķi, saldējuma tirgotāju, basketbolistu, zobārstu un citus.)...vairāk


Cienījamie vecāki!

Šī gada 4.martā no plkst.16.00 līdz plkst.19.00 visus mūsu skolas vecākus aicinām uz vecāku pēcpusdienu, kurā būs iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem individuālās sarunās par sava bērna izaugsmi.

Uz sarunu lūgums individuāli pieteikties pie konkrētā skolotāja e-klasē (rakstot vēstuli), vienojoties par konkrētu tikšanās laiku.


Policijas lekcijas

19. februārī Iļģuciema vidusskolā viesojās “Gada policists 2018” - Rīgas pašvaldības policijas inspektors Māris Maļinovskis.

Māris Maļinovskis Rīgas pašvaldības policijā (RPP) amata pienākumus pilda RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā....vairāk


Ziemassvētku koncerts vecākiem

17.decembrī plkst. 18.00

Iļģuciema vidusskolas

aktu zālē


 

 SEMINĀRS

“Socioemocionāli drošas mācību vides veidošanas paņēmieni”

Lai uzlabotu skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidotu uzticības pilnu un drošu mācību vidi,  Erasmus+ projektā “Veselības KREDO”, sadarbojoties 3 valstīm – Latvijai (Iļģuciema vidusskola), Lietuvai (Sociālo projektu institūts, Jonavas pamatskola “Lietavos” un nevalstiskā organizācija “Tolerances un fiziskās labsajūtas centrs”), Kiprai (Kipras Ģimenes un bērnu atbalsta asociācija) -, ir izstrādāta metodika, kurā tiek piedāvāti praktiski paņēmieni gan skolotājiem, gan skolēniem, kas palīdzētu tikt galā ar mūsdienās bieži sastopamo emocionālo spriedzi (nomāktību, stresu u.c.).

Iļģuciema vidusskola piedāvā iespēju š.g.27.novembrī no plkst.14.00 līdz 17.30 apmeklēt semināru, kurā skolotāji, praktiski darbojoties, varēs iepazīties ar dažiem izstrādātās metodikas paņēmieniem.

PROGRAMMA

Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109, 106.kabinets

2019.gada 27.novembris

Mērķauditorija: Rīgas pilsētas skolotāji

Semināru vada Iļģuciema vidusskolas skolotājas: Guna Pudule un Lidija Izotova.

13.45-14.00

Reģistrācija un kafija

14.00- 14.15

Iepazīstināšana ar projektu (mērķi, dalībnieki, aktivitātes).

Projekta aktualitāte kompetenču pieejas ieviešanas kontekstā./ projekta koordinatore Guna Pudule

14.15-15.15

Konfliktu risināšana un vadība klasē./ projekta pētnieks – eksperts Lidija Izotova

15.15-15.30

Kafijas pauze

15.30-16.30

Apzinātība, tās tehnikas izmantošanas iespējas skolā. Praktiski paņēmieni, vingrinājumi (skolotājiem un skolēniem)/projekta pētnieks – eksperts Guna Pudule

16.30-17.00

Semināra izvērtējums

17.00-17.30

Kafija, neformālas sarunas

 Aicinām pieteikties līdz 22.novembrim, aizpildot pieteikumu: https://forms.gle/1AfEq7jGJMkzzzaU7


Skolēnu diena Kadagā

Trešdien, 6. novembrī, par spīti lietainajam laikam, 5.b klases skolēni devās uz Kadagu, Ādažu novadā, lai apmeklētu Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes rīkoto Skolēnu dienu. Ierodoties devāmies pārgājienā aptuveni 2 kilometrus garajā trasē, kur mūs gaidīja 9 izveidotās stacijas un Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes apakšvienību, kā arī NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri...vairāk


Ceturtdien, 31. oktobrī, Elektrum Olimpiskajā centrā notika NBA Junioru līgas ceturtā čempionāta drafta ceremonija. Tās laikā 52 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēti NBA klubi, kurus tās pārstāvēs- Iļģuciema vsk.-New York Knicks...varāk

4.b klase piedalās "Sporto visa klase 2019 " atklāšanas pasākumā


20.11.2019. aicinām mūsu skolas vecākus uz vecāku pēcpusdienu

Programmā:

·      16.00 -18.30  mācību priekšmetu skolotāju kabinetos

Tikšanās ar skolotājiem individuālās sarunās par bērna izaugsmi (individuāli piesakoties un vienojoties ar skolotājiem e-klasē par konkrētu tikšanās laiku)

·      18.30 – 20.00 skolas aktu zālē

Vecāku gaidas un skolas gaidas. Kā savienot?

Skolotāju un vecāku kopīgas sarunas un darbs grupās, lai veidotu skolā vienotu izpratni par atbildībām ceļā uz bērnu izaugsmi.


 

British Council un RIIMC kopprojekta “Darīt kopā” skolu pārstāvju vizīte Edinburgā

 Projekts turpinās! Tā ietvaros pirmajā oktobra nedēļā Rīgas 54. vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas pārstāves Tatjana Muranova un Marija Rimša kopā ar kolēģiem no citām skolām un izglītības pārvaldēm Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Edinburgu Skotijā. ...vairāk


Aicinām vecākus uz kopsapulcēm:

29.10.2019.

·       plkst.18.30 – 1.klašu skolēnu vecākiem

30.10.2019.

·       plkst. 18.30 – 2.–4.klašu skolēnu vecākiem

  

 

Sapulces notiks skolas aktu zālē.

 

Darba kārtība.

Aktualitātes 2019./2020.m.g.:

·       Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;

·       Iļģuciema vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi;

·       3.klasei - valsts pārbaudes darbi;

·       u.c..  

Uz tikšanos!

Skolas administrācija 


Iļģuciema vidusskola (Dzirciema ielā 109)

no š.g. 9.oktobra organizē

sagatavošanas nodarbības skolēniem, kas reģistrējušies Iļģuciema vidusskolas 1.klasē 2020./21.m.g.

Nodarbības notiks trešdienās no plkst.17.15 – 18.30

tikai nākamajiem Iļģuciema vidusskolas 1.klašu skolēniem.

Nodarbības bezmaksas.

Līdzi jāņem:

penālis ar rakstāmpiederumiem, krāsainie zīmuļi.

Pirmajā nodarbībā būs sīkāka informācija

par nepieciešamo turpmākajam darbam.

Tālrunis: 67469670, 29890300

 

SAGATAVOŠANAS GRUPAS DARBA LAIKS

2019./2020.g.

TREŠDIENĀS

17.15 – 18.30

 NODARBĪBAS:

OKTOBRĪ: 9.; 16.; 30.

NOVEMBRĪ: 06.; 20.; 27.

DECEMBRĪ: 04.; 11.

JANVĀRĪ: 15.; 22.; 29.

FEBRUĀRĪ: 05.; 19.; 26.

MARTĀ: 04.; 11.; 25.

APRĪLĪ: 01.; 8.; 15.; 22.

 


 

 

KERAMIKAS PULCIŅŠ

Mīļi aicinām bērnus uz nodarbībām

reizi nedēļā, trešdienās, meiteņu mājturības telpā

1. grupa 14.40-15.25 ,  un 2. grupa no 15.25-16.10

 

Dalības maksa 20 EUR/mēnesī.

    Materiāli iekļauti dalības maksā, gatavie  darbiņi paliek bērniem.

 Pieteikties, norādot bērna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi

sūtot e-pastu uz info@aostudio.lv 


Informāciju par maksājumu kārtību  nosūtīsim uz pieteikumā

 norādīto e-pastu.

 

Sīkāka informācija  pa tālr. 25503300 vai  info@aostudio.lv 

Aicinām vecākus uz kopsapulcēm:

11.09.2019.

·       plkst.18.00 – 7.,8.klašu skolēnu vecākiem;

·       plkst. 19.00 – 5.klašu skolēnu vecākiem;

12.09.2019.

·       plkst. 18.00 – 9.klašu skolēnu vecākiem;

·       plkst.19.00 – 10., 11., 12.klašu skolēnu vecākiem;

16.09.2019.

plkst.18.00  - 6.klašu skolēnu vecāku vecākiem.

 

Sapulces notiks skolas aktu zālē.

 

Darba kārtība.

Aktualitātes 2019./2020.m.g.:

·       Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;

·       Iļģuciema vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi;

·       6.,9.,12.klasei - valsts pārbaudes darbi;

·       u.c..  

Uz tikšanos!

Skolas administrācija


2.septembris – Zinību diena 

8.30 – 1.,9.,10.,11.,12.klases pulcējas savās klasēs.                                    

9.00 – svinīgā līnija 1., 9., 10., 11., 12.klasēm.

           Pēc tam klases audzinātāja stunda.

10.00 – svinīgā līnija 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.klasēm.

Pēc tam klases audzinātāja stunda.


 Jaunpienācēju skolēnu saraksti

Nr. Vārds, uzvārds Klase Klases audz. Kab.
1 Lionels Dominiks Brics 2.c Ilze Klāva 208
2 Anna Šarlote Vrobļevska 3.b Ināra Matveja 305
3 Eva Čabanova 4.b Rudīte Putāne 102
4 Jēkabs Dunavskis 5.a Līga Vabulniece/Zeltīte Liepiņa 224
5 Estere Martinsone 5.b Šaiena Elija Pole/Andris Batars 114
6 Renats Romanovskis 5.b Šaiena Elija Pole/Andris Batars 114
7 Edgars Pauls Skrūzkalns 5.b Šaiena Elija Pole/Andris Batars 114
8 Darja Aleksandrova 6.a Kristīne Raipala 113
9 Amanda Lorberga 6.a Kristīne Raipala 113
10 Mariuss Denijs Martinsons 6.b Lidija Izotova 310
11 Ralfs Grāvelsiņš 7.a Aija Staģe 214
12 Markuss Padžus-Tiss 7.a Aija Staģe 214
13 Edvards Ozols 7.b Sandra Zaiko 308
14 Andis Reke 7.b Sandra Zaiko 308
15 Liegurts Robins Freimanis 8.a Andra Brice 127
16 Doloresa Helma 8.b Andra Brice 127
17 Gunita Laura Kārkliņa 8.b Andra Brice 127
18 Diāna Stafejeva 8.b Andra Brice 127
19 Raivis Safronovs 8.b Andra Brice 127
20 Dāvis Kārklelis 9.a Merita Kirmuža-Veizāne 317
21 Sintija Ziemele 9.a Merita Kirmuža-Veizāne 317
22 Kristaps Drēģeris 9.b Aija Leonoviča 115
23 Jekaterina Coja 11 Dace Nagle 219
24 Tīno Biziļja 12 Indra Egle 213
25 Anna Izotova 12 Indra Egle 213
26 Ieva Konošova 12 Indra Egle 213

 Klašu audzinātāji

Klase Audzinātāja/s Kabinets
1.a Astra Tukiša 206
1.b Dace Jačmenkina/Katrīna Zotova 104
2.a Dzintra Viduka 302
2.b Marija Sadovska 105
2.c Ilze Klāva 208
3.a Aiga Frīdenberga 207
3.b Ināra Matveja 305
4.a Edīte Zilteka 103
4.b Rudīte Putāne 102
4.c Dace Jačmenkina 303
5.a Līga Vabulniece/Zeltīte Liepiņa 224
5.b Šaiena Elija Pole/Andris Batars 114
6.a Kristīne Raipala 113
6.b Lidija Izotova 310
6.c Marija Rimša 315
7.a Aija Staģe 214
7.b Sandra Zaiko 308
8.a Andra Brice/Kristīne Gaile 127
8.b Andra Brice/Kristīne Gaile 127
9.a Merita Kirmuža-Veizāne 317
9.b Aija Leonoviča 115
10 Gunta Tropa 213
11 Dace Nagle 219
12 Indra Egle 212

 http://brand.britishcouncil.org/wp-content/uploads/2012/03/corp.gif

Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Guna Pudule un Marija Rimša piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē...vairāk