2.b un 4.a klases š.g. 12.oktobrī devās uz Saldu , lai noskaidrotu, kā piens pārtop kārumā