Ēdnīca

Ēdnīcas kārtība Covid-19 laikā.

Ēdināšanas grafiku nosaka skola, laicīgi informējot ēdinātāju par izmaiņām.

Ēdnīcas telpās vecāki un nepiederošas personas netiek ielaisti.

 Brokastis.

Sakarā ar Covid-19 brokastis nav pieejamas.

Pusdienas.

        10.30-11.10     ēd 1. un 2. klases.

        11.15-11.55     ēd 3. un 4. klases.

        12.00-12.40     ēd 5. un 6. klases.

     

 1. un 2. klasēm pusdienas tiek porcionētas .

 3. līdz 6. klasei pusdienas tiek pasniegtas kopējos traukos.

Launags.

          14.10

Maksa par launagu 0,70 euro centi dienā.

Launags tiek porcionēts.

Norēķinu kārtība par launagiem:

Līdz piektdienai (ieskaitot) veikt pārskaitījumu par launagu uz norēķinu kontu :

          AS Swedbank,

          LV92HABA0551045546942,

          Pilnsabiedrība MMCA

un atsūtīt SMS atbildīgai personai Dainai 28890890 bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu par kuru tiek maksāts.

 
 

Ēdienkarte nedēļai 30.11.-04.12.2020.

Ēdienkarte nedēļai 07.12.-11.12.2020.