Latviešu un angļu valodas skolotājas dodas pieredzes apmaiņā uz Brocēnu vidusskolu