Vidusskolā

   

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē!

Kas Tev jādara, lai būtu viens no mums?

1) Iepazīsties ar skolā īstenotajām izglītības programmām (Video):

I. vispārējās vidējās izglītības sporta un veselības programma (skolēniem, kas vēlas studēt fizioterapiju, medicīnu, sporta pedagoģiju, kļūt par sporta treneriem, uztura speciālistiem utt.):

·         padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, bioloģija;

·         specializētie kursi: sporta spēles, sabiedrības veselība*.

Visus šai programmā apgūstamos mācību priekšmetus un tiem paredzēto stundu skaitu skatīt: šeit

 

 

II. vispārējās vidējās izglītības digitālās kultūras un mediju pedagoģijas programma (skolēniem, kas vēlas studēt kādā no radošās pašizpausmes jomām, kam interesē digitālā kultūra, izglītība, māksla, mediju pedagoģija utt.):

·        padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla (vizuālā māksla);

·        specializētie kursi: mediju padagoģija*, publiskā uzstāšanās.

Visus šai programmā apgūstamos mācību priekšmetus un tiem paredzēto stundu skaitu skatīt: šeit

 

 

* Specializētie kursi izstrādāti, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

2) Lai iestātos Iļģuciema vidusskolā, Tev jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums.

 

3) 14. jūnijā no plkst. 14.00 noskaidro savu rezultātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē Izglītība (riga.lv) vai šeit.

 

4) PAGARINĀTS pieteikuma iesūtīšanas laiks!! Līdz 1. augusta plkst. 23:59 aizpildi pieteikumu uz vienu no programmām (pieejams: šeit). Uzņemšana Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2021./2022. m.g. notiks iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā un atbilstoši uzņemšanas kārtībai.

 

5) Informējam, ka konkursu uz Iļģuciema vidusskolas 2021./2022.m.g. 10. klasi izturējuši skolēni, kuru iestājpārbaudījuma kārtotāja kods ir:

102-1080

102-1076

102-1064

102-1053

102-1073

118-2085

118-2095

118-2102

136-3565

144-4331

 

Turpinām gaidīt pieteikumus uz brīvajām vietām (līdz š.g 1. augustam). Lai nokomplektētu klasi, nepieciešami vismaz 25 skolēni. Atgādinām - lai tiktu uzņemts mūsu skolā, iestājpārbaudījumā jāsaņem vismaz 40% un jāuzraksta motivācijas vēstule pieteikumā šeit.

 

5) Ja iepriekšējā solī norādītajā sarakstā atrodams skolēna kods, skolēna vecākam jāaizpilda iesniegums (pieejams: šeit), pievienojot apliecības par vispārejo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas. Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu ar dokumentiem var nosūtīt elektroniski uz skolas e-pastu (icvs@riga.lv). Ja nē, tad dokumentus var atnest uz skolu darba dienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai) plkst. 9.00-14.00 (iepriekš, lūdzu, sazinieties ar skolu e-pastā icvs@riga.lv vai zvanot 67469127. Aicinām to izdarīt līdz 30. jūnijam.

 

!!!! Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā uzņemšanai Rīgas vidusskolās pieejama šeitApvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniemkuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

Vairāk info par uzņemšanas kārtību Iļģuciema vidusskolas 10.-12. klasē meklē: šeit

 

 

 

 

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem uzņemšanai Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2021./2022. mācību gadam būs pieejama pēc iestājpārbaudījumiem.

 

Tālrunis informācijai: 67469690, 67469190.