Klašu audzinātāji

 

Klase Audzinātāja/s Kabinets
1.a Astra Tukiša 206
1.b Dace Jačmenkina/Katrīna Zotova 104
2.a Dzintra Viduka 302
2.b Marija Sadovska 105
2.c Ilze Klāva 208
3.a Aiga Frīdenberga 207
3.b Ināra Matveja 305
4.a Edīte Zilteka 103
4.b Rudīte Putāne 102
4.c Dace Jačmenkina 303
5.a Līga Vabulniece/Zeltīte Liepiņa 224
5.b Šaiena Elija Pole/Andris Batars 114
6.a Kristīne Raipala 113
6.b Lidija Izotova 310
6.c Marija Rimša 315
7.a Aija Staģe 214
7.b Sandra Zaiko 308
8.a Andra Brice/Kristīne Gaile 127
8.b Andra Brice/Kristīne Gaile 127
9.a Merita Kirmuža-Veizāne 317
9.b Aija Leonoviča 115
10 Gunta Tropa 213
11 Dace Nagle 219
12 Indra Egle 212