Skolas kolektīvs strādā pie jaunas skolas attīstības stratēģijas