Skolas muzejs

Ar 2004./05. mācību gadu Iļģuciema vidusskolas direktore ir Iveta Tauriņa. Blakus ikdienas mācību darbam, tiek domāts skolēnu iespējām pilnveidot sevi mākslinieciski izglītojošajā virzienā, tā viens no direktores lolojumiem ir skolas muzejs.

2004./05. mācību gadā izveidotajam skolas muzejam, kura materiālu iegūšanā un apstrādē milzīgu, nenovērtējamu ieguldījumu devusi Vija Skrūzkalne, tika iekārtotas telpas patstāvīgajai ekspozīcijai, tur notiek arī tematiskās izstādes.

Šobrīd muzeja krājums ir pāri par 2000 vienību. Tie ir gan fotomateriāli, gan ar skolas vēsturi un cilvēkiem saistīta dokumentācija, kā arī ar mācību procesa vēsturi un attīstību saistīti eksponāti – mācību grāmatas, aparatūra, uzskates līdzekļi u.c.

Ar 2005./06.mācību gadu skolas vēstures pētīšanu un prezentācijas materiālu sagatavošanu nodarbojas arī skolēni, jo darbojas muzeja pulciņš, ir arī muzeja atbalstītāju/draugu kopa. Muzeju vadījuši skolotāji Vija Skrūzkalne, Kristīne Markova tagad Raipala, Astra Tukiša, Andra Brice, Aiga Frīdenberga, Iveta Tauriņa, Ņiņa Zaķe.

Muzeju ir apmeklējuši visi ICVS skolēni, daudziem pārsteigums – ieraudzīt savus vecākus skolas gaitās.

Muzeja materiāli tiek izmantoti mācību procesā, veidojot darbus par skolas vēsturi, absolventu gaitām vai gatavojot konkursus un viktorīnas. Muzejā ar ekspozīciju tiek iepazīstināti viesi, proti, muzejs kalpo kā reprezentācijas objekts.

Pats muzejs regulāri piedalās muzeju skatēs un citos ar muzejpedagoģiju saistītajos pasākumos. Īpaši daudz pasākumu bija Latvijas simtgades un skolas piecdesmitgades sakarā.

Prezentācija

Stundas muzejā:

 

Informāciju sagatavoja Iļģuciema vidusskolas vēstures muzejs