Stundu izmaiņas
Datums:  20.11.19.
Stundas nenotiek pie: A.Juškēvica, A.Lasmanis, A.Tirša, R.Putāne, K.Gaile; 0.-3.st. M.Kirmuža-Veizāne
5.a 2.st. informātika abām grupām; 5.,6.st. nenotiek
5.b 5.st. nenotiek
6.a 1.,2.st. nenotiek
6.b 2.st. angļu val., 6.st. nenotiek
6.c 1.st. nenotiek
7.a 1.st. nenotiek
7.b 3.st. mājturība un tehnoloģijas
8.a 3.st. matemātika
8.b 3.st. latv. val.
9.a 2.,3.st. nenotiek; 4.st. latv. val.; 5.st. sociālās zinības; 6.,7.st. mājturība un tehnoloģijas
9.b 0.-2.st. nenotiek; 4.st. angļu valoda
10.kl. 3.st. angļu valoda
11.kl. 4.st. informātika (pārcelta no piektdienas)
12.kl. -

 


Vakances